Dva sprehajalca psov se srečata in psa začneta lajat. Črni laja na belega. Lastnik belega komentira:” A, ga vidiš, rasista! Na črnega laja!” Lastnik črnega psa ugovarja: “Ne vem, če psi vidijo barve!“, lastnik belega pa je prepričan “Zagotovo jih!

Two dog owners meet and the dogs start barking at each other. The white one is barking on the black one. The white dog owner says “Look at him! A racist! Barking on a black dog!” The white down owner objects “I am not sure dogs can even see colors!” but the black dog owner is assertive “I am positive of that!

Podpri nas!


Danes je nov dan

Če so ti vsebine tega bloga všeč, ga podpri prek donatorske platforme Nov dan