copypaste (verb) – to make a seminar presentation at the Faculty of social studies in Ljubljana

kopipejstati (glagol) – izdelava predstavitev seminarskih nalog na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani