Minister za zdravje je hotel odločitev Vzajemne o preoblikovanju v delniško družbo zamrzniti po hitrem postopku, a je predlog začasno postavil na led.

The minister of health department wanted to freeze the decision but he decided to put the suggestion on ice for a while.