You know how smokers go: “I gotta go and have a smoke!” when shit happens and they don`t know how to deal with?

What do non-smokers do?

Podpri nas!


Danes je nov dan

Če so ti vsebine tega bloga všeč, ga podpri prek donatorske platforme Nov dan