Takole so svoj blogerski agregat poimenovali članki ekipe Drugega sveta, ki otvoritev napovedujejo za osmi avgust, izbranim blogerjem pa so že prej poslali vabila za predogled in komentiranje.

Stvar je grafično zelo privlačna in pregledna, rdeče-bela kombinacija je očitno vse bolj popularna v slovenskem delu blogosfere. Avtorji agregirajo prispevke iz večih blogov, jih urejajo v osem kategorij in poleg kratkih povzetkov izvornih člankov objavljajo še povezave na bloge, kjer ti prispevki dejansko so.

Po Si.blogs, SloBlogih, Blog0su in Blogoroli smo tako dobili še en agregat slovenskih blogov, ki golo agregiranje pakira v zanimivo obliko spletnega časopisa in tako staro predstavlja v novi luči. Na tem mestu se ne bom še enkrat spraševal o smislu agregiranja in o spornosti oglasov na takih spletnih mestih, ki v bistvu živijo od uporabnikov, le-ti pa v zameno ne dobijo prav veliko, ampak se bom raje osredotočil na urednikovanje na agregatih, ki sami zase trdijo, da so nekaj več. V našem primeru torej Blogorola in Drugi svet.

Urednikovanje in izbiranje zapisov je subjektiven pogled uredništva, ki v najboljšem primeru (Drugi Svet) predstavlja šest ljudi. Pri Blogoroli urednikuje (po mojem vedenju) ena oseba, vseeno pa menim, da je vertikalno urejanje zapisov v slovenskem delu blogosfere šs vedno svetlobna leta oddaljeno od “pravega” urednikovanja. Pod pravo urednikovanje štejem ljudi, ki upoštevajo novičarske faktorje, ki imajo pregled nad celotnim ustvarjanjem v blogosferi in ki urednikovanja ne izrabljajo za lastno promocijo in poveličevanje svojih projektov (Blogorola).

Termin “Najboljša sporočila” se ob manku jasne in javne uredniške politike oziroma načina izbiranja sporočil zelo hitro sprevrže in postane nekaj, kar ni ne najboljše, ne pregledno in ne obsega celotne slovenske blogosfere (je slovensko blogosfero sploh mogoče zamejiti? Koliko je slovenskih blogov? Kdo ve končno številko?).

Tudi če v izbiranje vključimo bralce, ki s svojimi glasovi promovirajo ali degradirajo določena sporočila (Digg, Reddit, Blogos…) je to v najboljšem primeru še vedno “samo” tiranija večine in ne creme della creme slovenskih blogerjev. Blogerji morajo namreč agregate in “blogerske časopise” uporabljati v veliko večjemu številu, kot jih uporablja(m)o sedaj (najboljši primer je slovenski Reddit, ki navkljub svoji starosti ne prebije magične meje dvajsetih glasov na določen članek).

Lahko Drugi Svet korenito spremeni način brskanja po blogih? Za blogerje definitivno ne. Drugi Svet bo samo še en kamenček v mozaiku aplikacij, ki jih večina blogerjev ne bo nikoli uporabljala oziroma razumela. Prosim vas, kdo pa bere bloge zaradi zanimivih informacij? Blog se bere zaradi osebe oziroma zaradi področja, ki ga blog pokriva. Kritično presojanje vsebin blogerjem zaenkrat še ni prišlo v kri. Vseeno pa lahko Drugi Svet s svojim izbiranjem in prijaznim predstavljanjem vsebin veliko pomeni za neblogerje oziroma za newbieje, ki se bodo z blogi srečali prvič oziroma v manjšem obsegu kot kleni slovenski blogerji. Za občasne bralce bo Drugi Svet pomemben pripomoček, ki bo namesto njih opravil selekcijo določenega števila blogov in jim tako olajšal delo ter skrajšal kako urico.