Po dveh dnevih od nastanka bloga po formi in foruma po vsebini Slovenija Danes lahko ugotovimo naslednje statistike: