End of ContractNavodila so vodiči v neznane dežele. Pisali naj bi jih praviloma izkušeni pustolovci, ki poznajo deželo, o kateri pišejo, ki so taisto deželo že večkrat obiskali in poznajo pasti in najbolj osnovne trike komunikacije, ki vladajo v teh deželah in podobno.

Na slovenski javni upravi pišejo slaba navodila. Na primer:

Posameznik mora ob prijavi stalnega prebivališča upravni enoti posredovati še naslednje podatke: priimek in ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena, kraj rojstva, staro stalno prebivališče, novo stalno prebivališče (za naslov v Republiki Sloveniji mora posredovati občino, naselje, ulico, hišno številko z dodatkom k hišni številki ter oznako stanovanja; za naslov v tujini mora posredovati državo, ulico in hišno številko oziroma naselje in hišno številko, ime in številko province ali kantona, če jih država ima, uradno kratico naslovne države, poštno številko in naziv naslovne pošte), državljanstvo, narodnost, če se posameznik želi o tem izreči, zakonski stan, priimek in ime ter EMŠO posameznika, ki vodi gospodinjstvo, ter sorodstveno razmerje do njega, dovoljenje oziroma prepoved za posredovanje podatkov porabnikom, ki nimajo zakonske podlage za zbiranje teh podatkov, datum prijave oziroma spremembe ter naslov za vročanje, če ima že prijavljeno začasno prebivališče oziroma več začasnih prebivališč.

Človek prebere zgornja navodila, stiska potrdilo, pridobi vse podpise in zaradi varnosti vse skupaj datira tri dni v prihodnost. Nikoli ne veš, kdaj boš imel dovolj časa, v preteklost datirane dokumente se ne nosi na upravo, po tretji strani je načeloma vseeno, kdaj se prijaviš, ne?

Ne!

Prijazna uslužbenka na okencu številka 6 ti pove, da se mora datum prijave ujemati z datumom oddaje prijave. Nikjer ne piše. Prijazna uslužbenka ti tudi pove, da datuma ni mogoče kar tako spremeniti, kajti “lahko pridem v velike težave”. Kakšne velike težave? Manj prijazna uslužbenka ti nato pojasni, da bi bilo bolje, če na prijavo datuma sploh ne bi napisal. Zakaj pa to? Manj prijazna uslužbenka se neha ukvarjati s tabo. Na vrsti je številka 10389.

Podpri nas!


Danes je nov dan

Če so ti vsebine tega bloga všeč, ga podpri prek donatorske platforme Nov dan