Ta floskula je tako izrabljena, da se bo počasi videlo skoznjo. Ponavadi jo uporabljajo ljudje, ki z njo branijo svoje neutemeljene trditve. Nazadnje sem tole ujel pri Chefu, vseeno pa je rečenica zelo pogosta tudi drugod po slovenski blogosferi.

Pa si poglejmo, kako je s komunikacijo in demokracijo.

Komunikacijske pravice so zapisane v večih dokumentih, med drugim tudi v ustavi. Tam piše tole:

35. člen – Varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic
Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.

39. člen – Svoboda izražanja
Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja. Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon.

40. člen – Pravica do popravka in odgovora
Zagotovljena je pravica do popravka objavljenega obvestila, s katerim sta prizadeta pravica ali interes posameznika, organizacije ali organa, in prav tako je zagotovljena pravica do odgovora na objavljeno informacijo.

Še komentar varuha človekovih pravic (poudarek je moj):

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v svoji judikaturi pogosto navaja, da se svoboda izražanja ne nanaša le na informacije ali ideje, ki jih sprejemamo naklonjeno, jih dojemamo kot neškodljive ali se do njih niti ne opredeljujemo, temveč zajema tudi tiste, ki prizadenejo, šokirajo ali vznemirjajo bodisi državo ali katerikoli del prebivalstva. To terjajo pluralizem, strpnost in širina duha, brez katerih ni demokratične družbe. Vendar ESČP vedno poudarja, da izvrševanje svobode v demokratični družbi predpostavlja tudi dolžnosti in odgovornosti. Tudi svoboda izražanja je varovana le do tistih meja, do koder seže varstvo drugih z Ustavo zajamčenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. S temi mejami se Varuh pogosto srečuje, svoboda izražanja pa je običajno “na zatožni klopi”. (Vir)

Pa še moj komentar:

Ljudje, ki poziv na utemeljitev svojih odgovorov zavračajo s svobodo govora, si le-te ne zaslužijo.

Podpri nas!


Danes je nov dan

Če so ti vsebine tega bloga všeč, ga podpri prek donatorske platforme Nov dan