Hehe, ne mene, ampak članek v današnji Mladini se bere kot kriminalka. Facebook, profil in roka države, ki očitno seže tudi na splet…

V rubriki Manipulator novinarka Crnković piše takole:

V začetku avgusta je eden izmed slovenskih uporabnikov Facebooka s proporočeno pošto dobil obvestilo, da je osumljen prekrška kršenja volilnega molka v času glasovanja. /…/ (Uradni organ) mu je neuradno razložil, da se to nanaša na zapis, ki ga je objavil na svoji strani socialnega spletnega omrežja Facebook. /…/ Seveda je (bil) zapis že sam po sebi nekoliko dvoumen, glavno vprašanje pa je, ali lahko sploh govorimo o kršenju volilnega molka oziroma o objavljanju v elektronskih medijih, če je profil uporabnika zaklenjen, torej dostopen samo njegovim prijateljem.

Čestitke uporabniku, sedaj lahko med svojimi prijatelji na portalu Facebook išče svinjo, ki ga je zašpecala državnim organom in to s toliko podatki, da so ga uspeli izslediti tudi v offline življenju. Vseeno pa je kazen zelo sporna iz preprostega razloga, ker Facebook enači z elektronskimi mediji.

Na portalu E-uprava ministrstvo za kulturo na vprašanje, kaj vse je elektronski medij, odgovarja takole (poudarek je avtorski):

Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06; ZMed-UPB1) v 115. členu definira elektronske medije kot elektronske publikacije s katerimi fizične ali pravne osebe razširjajo programske vsebine prek računalniških povezav tako, da so dostopne širši javnosti, ne glede na njihov obseg. Za elektronske publikacije, katerih izdajatelji so pravne osebe, se smiselno uporabljajo določbe od 1. do 8. člena prvega poglavja in šesti odstavek 84. člena Zmed-UPB1, medtem ko za elektronske publikacije, katerih izdajatelji so fizične osebe, se smiselno uporabljajo določbe od 1. do 8. oddelka in šesti odstavek 84. člena ZMed, razen določb 5., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 20. in 25. člena ZMed.

V primeru, da je izdajatelj spletne strani pravna oseba, se smiselno uporabljajo določbe od 1. do 8. člena ZMed in šesti odstavek 84. člena ZMed, torej tudi členi, ki se nanašajo na obveznost vpisa v razvid medijev in s tem tudi vse ostale določbe ZMed.

V primerih ko je izdajatelj elektronske publikacije fizična oseba, pa ne veljajo naslednje določbe: 5., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 20. in 25. Na kratko, ne velja obveznost vpisa v razvid medijev ter tudi ostale v tretjem odstavku 115. člena ZMed naštete določbe. (vir)

Po logiki interpretacije zaprti profil na portalu Facebook ni in ne more biti medij, saj do njega nima dostop širša javnost, temveč samo vaši prijatelji in ena svinja. Zanimivo bo videti, kako bo na uporabnikovo pritožbo reagiralo sodišče in s kakšnimi argumenti bo uporabnik pritožbo spodbijal. Bo dovolj zdrava pamet?

Podpri nas!


Danes je nov dan

Če so ti vsebine tega bloga všeč, ga podpri prek donatorske platforme Nov dan