Spet je čas, da se ozremo po slovenski korporativni twittersferi in preverimo, kaj je novega. Poleg tega sem vam olajšal dostop do posameznih sfer – na voljo so Twitter seznami za posamezne panoge!

Ko sem v začetku maja lansko leto pisal o Twitterju in ponudil seznam t.i. korporativnih Twitter računov, si nisem mislil, da bo zadeva postala tako popularna. Prispevek se je namreč na letni ravni uvrstil dokaj visoko, pa tudi komentarji skupnosti so bili zelo spodbudni. Sedaj je čas, da preverimo, kaj se je v okroglih desetih mesecih spremenilo.

Medijska twittersfera

Skoraj vsi mediji so Twitter razumeli kot podaljšek komuniciranja vsebin, ki jih na tak ali drugačen način najdemo že na njihovih glavnih medijskih portalih. Redki Twitter uporabljajo tudi za dvosmerno komunikacijo z uporabniki, vseeno pa se ta najbolje obnese.

Po mojem osebnem mnenju je raba Twitterja pri slovenskih medijih najbolj zgrešena, saj enostavno nimajo dovolj razvite strategije komuniciranja, da bi zadevo pripeljali dlje od preprostega kopiranja vsebin v več komunikacijskih kanalov hkrati. Pomembno je tudi to, da uporabnik na Twitterju lahko dobi kompletno informacijo o dogodku, brez da bi moral skakati med posameznimi komunikacijskimi kanali – kompletno v smislu kompletne enote informacije, ne vseh informacij o določeni temi.

Funkcije Twitterja v medijski sferi:

 • komunikacija z medijskimi konzumenti
 • ažurno obveščanje – first wave
 • odzivanje na pobude uporabnikov

Slaba praksa:

 • polnjenje Twitter kanala s povezavami na novice medijskega portala
 • ignoriranje uporabnikov (broadcast-only sistem)
 • uraden, neživljenski slog pisanja

slovenska medijska twittersfera

Podjetniška twittersfera

Na Twitterju se pojavlja vedno več slovenskih podjetji, zaenkrat predvsem iz tehnosfere. Ker gre v večini primerov za tehnoznalce oziroma ljudi z določeno komunikacijsko strategijo, je raba zelo ciljno naravnana, kar načeloma izničuje komunikacije šume.

Glavni izziv podjetniškega twitter računa je predstavljati delovanje podjetja in hkrati sodelovati s skupnostjo, ki ni nujno uporabnik storitev taistega podjetja. Izziv je tudi zmerna količina tvitov, saj se lahko hitro zgodi, da podjetje po eni strani nima dovolj materiala za dnevno komuniciranje, na drugi strani pa frekvenco umetno in slabo vzdržuje s tvitanjem manj pomembnih informacij.

Hkrati je zanimivo videti, kako se različna podjetja spopadajo z reprezentiranjem svojih zaposlenih. Medtem ko eni stavijo vse na en kanal, imamo na drugi strani določene Twitter račune, ki predstavljajo skupek Twitter računov zaposlenih v tem podjetju. Pri slednjemu je potrebno malo več koordinacije, pri prvem zadeva izpade bolj uniformno.

Funkcije Twitterja v podjetniški sferi:

 • Odzivanje na pobude, komentarje uporabnikov
 • Komuniciranje dogajanja v podjetju
 • Objavljanje zanimiv povezav iz stroke

Slaba praksa:

 • polnjenje Twitter računa s pretežno oglasnimi/piar sporočili
 • neodzivnost na pobude uporabnikov
 • neredne periode objavljanja

slovenska podjetniška twittersfera

Politična twittersfera

Od vseh twittersfer najbolj zapletena, a hkrati najbolj preprosta. Preprosta zato, ker gre v večini primerov za “klasične” digitalne odnose z javnostmi, seveda, če se na Twitterju pojavlja politična osebnost kot oseba in ne kot stranka oziroma druga politična entiteta. Prednost imajo medijsko bolj prepoznavni politiki, kar je logično, vseeno pa si lahko posamezniki svoj medijski ugled dvignejo prav s pametnim komuniciranjem s pomočjo Twitter računa. Podobno kot pri medijski sferi je tudi tukaj pomembno, da uporabnik preko tvitov dobiva celotno informacijo o določeni temi.

Dilema politične twittersfere je povezana z mediji. Se v Sloveniji izplača zganjati ekskluzivo preko Twitter računa ali se bolj splača čakati na klasične medijske kanale? Če vprašate ministra za pravosodje, vam bo zagotovo odgovoril, da je Twitter čudovito orodje za ekskluzive, če vprašate poslanca v evropskem parlamentu, vam bo odgovoril negativno.

Glavna prednosti politične twittersfere je zagotovo prehitevanje medijev oziroma odpiranje dodatne medijske fronte. Kot je že večkrat pokazal pravosodni minister, si lahko politiki s komentarji na Twitterju kupujejo čas in pozornost, hkrati pa umirjajo ali dodatno razburjajo situacijo.

Funkcije Twitterja v politični sferi:

 • komunikacija z uporabniki
 • ustvarjanje medijske pozornosti/agende
 • izpostavljanje določenih problematik

Slaba praksa:

 • polnjenje Twitter računa s pretežno oglasnimi/piar sporočili
 • ignoriranje uporabnikov
 • nestalna uporaba komunikacijskega kanala (npr. samo v predvolilnem času)

slovenska politična twittersfera

Estradna twittersfera

No, estradniki imajo več ali manj samo eno funkcijo. Usmerjanje pozornosti in generiranje navdušenja nad posamezno osebnostjo je prioritetna naloga, pri opravljanju le-te pa imajo posamezniki več ali manj proste roke. Najbolj še vedno zažge komunikacija z uporabniki, komentiranje dogajanja in splošna zabavnost, informacijska vrednost kanala pa je več ali manj sekundarna.

Estradnik lahko pozornost generira s komentarji, referenčnimi povezavami oziroma dialogom z uporabniki, pri tem pa mora paziti “samo” na konsistenco komunikacije. Kampanjsko komuniciranje se tudi tukaj ne izplača oziroma lahko uporabnike vlečemo za nos samo eno kampanjo – drugič se večina ne bo pustila peljati žejne čez vodo.

Prednost imajo seveda prispevki z osebno konotacijo oziroma vzpostavljanje lažne bližine – glavno orodje je tvitanje fotografij iz zanimiv lokacij.

Funkcije Twitterja v estradni twittersferi:

 • vzpostavljanje lažne bližine
 • komunikacija z uporabniki
 • vzbujanje pozornosti

Slabe prakse:

 • Broadcast only sistem komuniciranja
 • Kampanjsko komuniciranje
 • Izključna uporaba Twitter računa za oglasno desko

slovenska estradna twittersfera

Nevladna twittersfera

Ena od najbolj zahtevnih twittersfer – predvsem zaradi vloge nevladnih organizacij v javni sferi. Treba je paziti med preveliko usmerjenostjo v določeno temo in na drugi strani preveliko generalizacijo, hkrati pa si je treba jasno določiti komunikacijske cilje.

Pri nevladnih organizacijah vidim specifičen problem predvsem v nedorečenosti vlog posameznikov, kar se lahko hitro pozna na komunikacijski strategiji twitter računa, ki ga ponavadi vodi več ljudi znotraj organizacije. Zato je potrebna tukaj še večja pazljivost oziroma bolj stroga strategija komuniciranja, ki mora biti jasna vsem uporabnikom.

Vsebinska vrednost nevladnega Twitter računa je predvsem v izpostavljanju tem, ki so za posamezno organizacije pomembne. V tem oziru se nevladniki približajo politični rabi računa, saj gre pri obeh primerih za generiranje pozornosti medijev in javnosti.

Funkcije Twitterja v nevladni twittersferi:

 • izpostavljanje problematik
 • vzbujanje pozornosti
 • pridobivanje podpornikov

Slabe prakse:

 • Neosebna komunikacija
 • Ignoriranje uporabnikov
 • Prevelika širina komunikacije

slovenska nevladna twittersfera

Vabim vas, da v komentarji nadaljujete razmišljanje o rabi Twitterja za poslovno rabo v Sloveniji ter da objavite povezavo do Twitter računa organizacije, posameznika oziroma združbe, ki ga na trenutnih seznamih še ni. Sfera in jaz vama bova hvaležna.

Podpri nas!


Danes je nov dan

Če so ti vsebine tega bloga všeč, ga podpri prek donatorske platforme Nov dan