Po relativno dolgem času sem se spet znašel v vlogi soorganizatorja in sogovorca na okrogli mizi z aktualno tematiko. V sodelovanju z ŠSDMS – Študentsko sekcijo Društva za marketing smo na Fakulteti za družbene vede organizirali okroglo mizo, na kateri smo s sogovorci skušali osmisliti spletne tehnologije in družbeno aktivacijo mladih.