Month: April 2014

Vabilo na javni posvet Vizija razvoja digitalne družbe

JAVNI POSVET VIZIJA RAZVOJA DIGITALNE DRUŽBE v četrtek, 24. aprila 2014 ob 15:30 uri v veliki dvorani na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana. Evropska digitalna agenda (EDA), kot ena izmed sedmih vodilnih pobud, namenja informacijsko komunikacijskim tehnologijam (IKT) eno ključnih vlog v prizadevanjih za doseganje strateških […]