4198418803_12b0e9628b_z

Ugotovili smo že, da je družbena odgovornost mehak pojem. Ljudje jo različno razumejo, do nje imajo različen odnos. Ne bi mogli trditi, da obstaja enoznačna definicija, po kateri se ravnajo vsi.

A družbena odgovornost ni edina smernica, po kateri se je vsaj priporočljivo ravnati. Tukaj je tudi dobra stara zakonodaja. Ki velja za vse in za vsakogar, ki ima enoznačno definicijo in ki se je ne sme ignorirati brez sankcij. Glavno vprašanje torej je – ali so mediji z objavo posnetka in/ali slik iz posnetka kršili slovensko zakonodajo?

Odgovor je – DA.

Najprej poglejmo Zakon o medijih in relevanten 84. člen, osmi odstavek.

“(8) Pornografske vsebine v tiskanih publikacijah ter na oglasnih površinah so lahko ponujene le tako, da jih otroci in mladoletniki ne morejo videti in kupiti. Dostop do pornografskih vsebin v elektronskih publikacijah mora biti s tehničnimi sredstvi oziroma z zaščito omejen tako, da otroci in mladoletniki do njih ne morejo dostopati.”

Iz sporočila medijske inšpektorice mag. Sandre Vesel:

“…Inšpektorat za medije (je) v zvezi s prejetimi (petimi) prijavami, ki so se nanašale na domnevne kršitve osmega odstavka 84. člena Zakona o medijih (ZMed) v spletnih elektronskih publikacijah, to je glede varstva otrok in mladoletnikov v spletnih elektronskih publikacijah, minuli teden odreagiral takoj in zoper izdajatelje spletnih elektronskih publikacij uvedel postopek inšpekcijskega nadzora. ”

Mag. Vesel nadaljuje:

“Inšpektorica je takoj po prejetju prijav in ogledu spletnih strani odgovornim urednikom po telefonu odredila umik spornih vsebin s spletnih medijev (sporne fotografije in posnetek ter v enem primeru povezavo na pornografsko spletno stran), kar so odgovorni uredniki storili že v času telefonskega pogovora z inšpektorico in tako mladoletnim osebam omogičili dostop do spornih vsebin. Na ta način so se odpravile ugotovljene nepravilnosti in se je vzpostavilo zakonito stanje.”

Ker medijski inšpektor deluje na prijavo in ne proaktivno, so se začele zadeve dogajati prepozno. A vseeno je iz zgoraj navedenih citatov razvidno, da so mediji z objavo spornih vsebin kršili Zakon o medijih Republike Slovenije in bili zaradi tega primerno sankcionirani.

Na tem mestu inšpektorica še opozarja:

“Glede nadzora nad določbo 84. člena ZMed pa je potrebno pojasniti, da inšpektorat ni pristojen za zaščito otrok in mladoletnikov, ki se nanaša na televizijske programe, saj je bila navedena določba – razen osmega odstavka 84. člena ZMed, ki se nanaša na spletne elektronske publikacije – z uvedbo Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS) razveljavljena. Za nadzor nad določbami ZAvMS, kamor sodi tudi ureditev varstva otrok in mladoletnikov v televizijskih programih, je namreč stvarno pristojna Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS).

Za mnenje bomo povprašali še njih in odgovor objavili, ko ga dobimo.

Avtor fotografije: Bas Van Uyen

Podpri nas!


Danes je nov dan

Če so ti vsebine tega bloga všeč, ga podpri prek donatorske platforme Nov dan