team-523239_640Na kandidaturo sem prvič resno pomislil ob primeru legalizacije parlamentarnega programa na javni televiziji, kjer se je izkazalo, da je programski svet zavoda RTV Slovenija zelo vplivna organizacija. Brez njene privolitve/pobude se namreč ne zgodi nič, po drugi strani pa nanjo neposredno noče nihče vplivati oziroma ji soliti pameti.

Hkrati sem osebno izredno nezadovoljen s smerjo razvoja javnih medijev, ki so v zadnjih mandatih postali druga violina komercialnim televizijam, z njimi tekmujejo na področjo gledanosti in ljudske priljubljenosti ter pozabljajo na svoje poslanstvo.

Za konec uvoda me zadeva zanima tudi kot družbeni eksperiment – se dejansko da kaj spremeniti s participacijo v strukturah? Torej nič novega.

Čeprav je Programski svet v svojem bistvu strokovni organ in ne gre za reprezentanco kot v državnem zboru, se je v preteklosti ta inštitut prevečkrat izrabljal za politikanstvo najnižjega razreda, kjer stranke vanj nominirajo svoje satelite, ki se nato v areni borijo za svoje interese. Samo preberite reportažo Mladine, poročilo Mirana Ališiča oziroma komentar Borisa Vezjaka ob odstopu iz funkcije svetnika – trkanje satelitov je v veliki večini primerov brez koristnega učinka.

Želja: Depolitizirati strokovni organ in v njemu sodelovati na osnovi vrednot in idej o razvijanju javnih medijev, ki morajo biti tam za vse skupine v slovenski javnosti.

Primeri Erika Valenčiča, Jelene Aščić pa tudi drugih manj izpostavljenih novinark in novinarjev kažejo na pomanjkanje solidarnosti strokovnega organa z delavci zavoda. Namesto, da bi bili svetniki prvi, ki bi kot organ podprli preiskovalne zgodbe in poročanje o problematičnih temah, se je v preteklosti večkrat izkazalo, da so ogroženi novinarji prvi kamen v hrbet dobili prav iz naslova Programskega sveta. Ali z abotnimi debatami ali pa s tišino.

Želja: Podpreti delavce zavoda, jim v največji možni meri nuditi podporo in skozi delovanje v svetu razviti protokole in ukrepe, ki bodo ščitili novinarke in novinarje, jim vlivali zaupanje v lastno delo in pomagali pri problematičnih situacijah.

Poseben poudarek bi v duhu prve točke rad namenil promoviranju znanosti, analitičnega pristopa in poudarka na vsebinah, ki kontekstualizirajo družbene razmere, ki gledalki in gledalcu pomagajo pri razumevanju sveta in ki ga opremljajo z znanji in veščinami, da lahko sam od sebe sprejema koristne odločitve, ne pa, da tudi javna televizija podlega nekritičnemu poročanju, senzacionalizmu, navidezni uravnoteženosti in sledi samo zasledovanju dobička.

Želja: Spodbujati in s podporo pomagati razvijati oblike uporabniku koristnega programa. Poskušati javni medij vrniti v domeno javnosti, kjer se odločitve sprejemajo na podlagi strokovnih kriterijev in kjer politična pripadnost in finančni vidik nista odločilna faktorja.

 

Podpri nas!


Danes je nov dan

Če so ti vsebine tega bloga všeč, ga podpri prek donatorske platforme Nov dan