Manueli Ham, vodji varne hiše Palčica, je letos uspel veliki met.