Update: 27.5.2020 smo s strani Varuha gledalčevih in poslušalčevih pravic prejeli naslednji odgovor glede naših prijav nesprejemljivega ravnanja.

Gledalci, poslušalci in bralci RTV-vsebin me večkrat vprašajo, kaj menim o objavah novinarjev in drugih programskih ustvarjalcev na družbenih omrežjih (in pri tem naštevajo posamezna imena). Pojasnjujem, da glede tega nimam neposrednih pristojnosti, vselej pa obžalujem, če sem seznanjena z aktivizmom, prepiri, besednim nasiljem in nasploh angažmajem, ki lahko okrni vtis o novinarjevi nepristranskosti in kredibilnosti.

Gre za vprašanje odgovornega delovanja v javnosti, z zavedanjem vloge, ki jo ima posameznik, če ni le zasebnik, ampak tudi obraz in glas javnega medija. V poklicnih merilih in načeli novinarske etike je zapisano, da ustvarjalci programov s svojim javnim delovanjem in z dejavnostmi v prostem času ne smejo ogrožati ugleda javnega zavoda ter zaupanja občinstva v vsebino programov RTV Slovenija in v lastno verodostojnost (točka 21, kopiram jo spodaj).

O tem večkrat govorim v uredništvih, na organih soupravljanja RTV Slovenija in javnih dogodkih oz. vselej, ko imam za to priložnost.

Ker poteka prenova poklicnih meril in načel novinarske etike, v katerih družbena omrežja niso izrecno omenjena, se pričakuje, da bo na nek način natančneje regulirano tudi to področje. Seveda z zavedanjem o ustavni pravici do svobode javne besede, ki s pravili ne sme biti okrnjena. Menim, da bi takšna pravila morali smiselno uveljaviti tudi za druge sodelavce RTV Slovenija.

Na koncu zapisujem, da obsojam vse oblike sovražnega in neprimernega govora. Verjamem, da je tudi najostrejšo kritiko mogoče napisati brez uporabe žaljivk. Kot varuhinja in tudi osebno si prizadevam za strpno in spoštljivo komunikacijo.

Naj opozorim samo na eno stvar. Programski svetnik javnega zavoda sem bil prvič od 2016 do 2017, nato sem odstopil. Izziv družabnega spleta je bil že takrat izpostavljen kot nujen za obravnavo, pa se to ni zgodilo.

Po zadnjih neuradnih informacijah so uslužbeno premestili v oddelek dokumentacije, baje ima do upokojitve še letno dni.


Twitter troli so še eno orodje avtokratskih režimom, s katerimi avtokrati usmerjajo javno mnenje in skrbijo za to, da so sporočila na liniji. Velikokrat gre za račune, ki jih vodijo centralno, a vsake toliko se tudi troli javijo kar sami.

Irena Ciglar = Yrenia.Yana

Update: Račun je bil sicer 15.5.2020 ob 10h izbrisan, a poziv še vedno velja!


Spoznajte Ireno Ciglar, zaposleno na javnem zavodu RTV Slovenija kot poslovna sekretarka. Gospa je tajnica odgovorne urednice Manice J. Ambrožič in eden od slovenskih twitter trollov z najdaljšo brado.

V svojih tvitih je žaljiva, nestrpna in kar je najhuje – denar za plačo prejema od vseh državljank in državljanov republike Slovenije kot del prispevka za javne medije.

Vprašajmo, zakaj!

Kako gre to skupaj z zaposlitvijo na javnem zavodu RTV Slovenija? Vprašajmo!

Spoštovani,

izredno sem zaskrbljen nad javnim nastopom tajnice Manice J. Ambrožič, Irene Ciglar, ki na twitterju pod vzdevkom Yrennia1 že več let blati in žali državljanke in državljane republike Slovenije, svoje novinarske kolegice in kolege in ostalo občestvo.

Skrbi me predvsem zato, ker ima Irena Ciglar kot tajnica Manice J. Ambrožič zagotovo dostop do novinarskih vsebin pred objavo, ker ima gospa zagotovo dostop do gradiv in dokumentov, ki niso za javno uporabo, pa jih lahko ona po želji širi naokrog prek svoje lažne identitete na Twitterju.

Spoštovani, ker se zavedam, da je javni medij steber demokracije in da ga prek prispevka plačujemo vsi, najostreje protestiram proti financiranju takih kadrov z mojim denarjem. Prav se mi zdi, da vas opozorim na to dejstvo in upam, da boste v skladu s svojimi dolžnostmi in pravicami tudi ukrepali.

Ne razumem namreč, kako lahko vsi državljani in državljanke financiramo osebo, ki je v svojih javnih izjavah žaljiva, omadežuje javni medij, ki ji daje plačo in odkrito simpatizira s političnimi veljaki specifične stranke. Še več! Med njenimi izjavami najdemo veliko takih, ki bi se lahko kvalificirale tudi kot kaznive po čl. KZ-1 (javno zagovarjanje nacizma).

Upam, da boste zmogli in znali ukrepati. Če ne drugega, gospe Ireni Cigler sporočite, da se nekaterim plačnicam in plačnikom RTV prispevka ne zdi prav, da financiramo simpatizerje nacistov.

S spoštovanjem,

XXX

Sporočilo pošljite na generalni@rtvslo.si in varuh@rtvslo.si ter povejte naprej!

Podpri nas!


Danes je nov dan

Če so ti vsebine tega bloga všeč, ga podpri prek donatorske platforme Nov dan