9/12/2020 Update:

V poročilu delovanja Varuha gledalčevih in poslušalčevih pravic za november 2020 lahko na strani 46 zasledimo rezultat našega skupnega dela.

Varuh namreč ugotavlja, da je tako pridobitniško reklamiranje novinarja javnega medija vsekakor etično sporno, da pa se na poziv Varuha vodstvo javnega zavoda ni odzvalo.

To je vsekakor problem. Da se vodstvo javnega zavoda ne opredeli do direktno ugotovljene kršitve delovanja novinarja, ki je zaposlen na javnem zavodu in ki prejema plačo iz naslova RTV prispevka, hkrati pa opravlja še dodatno pridobitveno dejavnost v direktnem nasprotju pravil delovanja na javnem servisu, je alarmantno, slediti bi morala nova reakcija javnosti.


Te dni veliko poslušamo o uravnoteženi in nevtralni javni RTV Slovenija, kjer bi morali uslužbenci (še posebej to velja za novinarke in novinarje) vedno paziti, kje in kako se pojavljajo v javnosti oziroma kako s tem vplivajo na nevtralno podobo javnega zavoda RTV Slovenija.

K temu jih zavezujejo pravila delovanja, smernice vodstva javnega zavoda in navsezadnje pritiski delov javnosti, ki se hitro zganejo, ko je potrebno opozoriti na domnevno pristransko delovanje zaposlenega na RTV Slovenija.

A so tudi tukaj izjeme, ki v tem primeru že dalj časa mečejo slabo luč na vodstvo javnega zavoda, na njegove zaposlene in pod vprašaj postavljajo smiselnost pravil delovanja in njihovo učinkovitost pri uveljavljanju.

O Jožetu Možini smo v povezavi s pojavljanjem na strankarsko povezanih propagandističnih glasilih že pisali in pozivali odgovorne k opredelitvi do njegovega početja.

Konec novembra 2020 smo na madžarski tovarni sovraštva zasledili spodnji oglas.

V njem se Jože Možina pojavi s sliko in glasom ter vabi k nakupu svoje knjige, ki jo med drugim lahko kupite tudi pri založbi Nova Obzorja.

Kako gre to skupaj s poklicnimi merili?

To je po našem mnenju v nasprotju z dokumentom “Poklicna merila in načela novinarske etike v programih RTV Slovenija“, ki določa obnašanje zaposlenih javnega zavoda RTV Slovenija.

V tem dokumentu namreč piše:

19.5 Sodelovanje novinarjev, voditeljev in urednikov oddaj v oglasnih in promocijskih prispevkih

Uredniki, novinarji in voditelji oddaj na RTV Slovenija ne smejo nastopati v oglasih in promocijskih prispevkih, niti sodelovati pri snovanju teh z ustvarjalci (oglasnimi in PR-agencijami) oglasnih in promocijskih vsebin.

Izjemoma lahko posameznik nastopa v oglasnih in promocijskih vsebinah za humanitarne organizacije, vendar mora imeti za to pisno soglasje direktorja programov.

Ta omejitev ne velja za samopromocijo oddaj in programov RTV Slovenija.

Glede na to, da se Jože Možina v oglasu pojavlja s podpisom, sliko in glasom, menimo, da gre za kršenje poklicnih meril. Ker se oglas pojavlja na strankarsko povezanemu mediju gre po našem mnenju še za kršitev naslednjih meril:

1.2 Nepristranskost

Izogniti se je treba vsemu, kar lahko spodbudi upravičeno domnevo, da je novinar ali javni zavod pristranski ali pod vplivom neke skupine za pritisk, ne glede na to, ali je ta ideološka, politična, finančna, socialna, verska ali kulturniška.

1.4 Verodostojnost

Verodostojnost RTV Slovenija terja od vseh, ki vsebinsko oblikujejo radijske in televizijske programe, da se v oddajah skrbno izogibajo javnemu solidariziranju s kakršnimi koli akcijami političnih strank pa tudi združenj, društev ter drugih interesnih skupin in skupin za pritisk, kar bi bilo mogoče razumeti kot podporo eni izmed strank, skupin strank ali društev.

1.7 Neodvisnost

Novinarji RTV Slovenija morajo v svojem poročanju dosledno spoštovati avtonomnost in neodvisnost programov RTV Slovenija, ki temeljijo na programskih izhodiščih, sprejetih na Svetu RTV Slovenija. Zato pri poslušalcih in gledalcih v ničemer ne smejo ustvarjati občutka, da so pristranski oziroma da je njihova profesionalna integriteta okrnjena.

Glede na to, da že dalj časa opozarjamo na problem vidika pristranskosti pri zgoraj omenjenemu novinarju, zaposlenemu na javnemu zavodu RTV Slovenije in glede na to, da oglas predstavlja novo domnevno kršitev programskih standardov javnega zavoda RTV Slovenija, vas vabimo, da skupaj oddamo še eno prijavo domnevnih kršitev Varuhu gledalčevih in poslušalčevih pravic na tem zavodu.

Prijava domnevnih kršitev

Pišimo Varuhu gledalčevih in poslušalčevih pravic ter Programskemu svetu javnega zavoda RTV Slovenija na varuh@rtvslo.si in programski.svet@rtvslo.si in jih opozorimo na sum kršitev!


Spoštovani,

ponovno se na vas obračam s pobudo po presoji kršitev Poklicnih meril in načel novinarske etike v programih RTV Slovenija.

Menim namreč, da Jože Možina, delavec javnega zavoda RTV Slovenija s pojavljanjem v oglasu, ki ga med drugim lahko vidite na https://vimeo.com/482576198, krši člen 19.5, v katerem je zapisano sledeče:

19.5 Sodelovanje novinarjev, voditeljev in urednikov oddaj v oglasnih in promocijskih prispevkih

Uredniki, novinarji in voditelji oddaj na RTV Slovenija ne smejo nastopati v oglasih in promocijskih prispevkih, niti sodelovati pri snovanju teh z ustvarjalci (oglasnimi in PR-agencijami) oglasnih in promocijskih vsebin.

Izjemoma lahko posameznik nastopa v oglasnih in promocijskih vsebinah za humanitarne organizacije, vendar mora imeti za to pisno soglasje direktorja programov.

Ta omejitev ne velja za samopromocijo oddaj in programov RTV Slovenija.

V oglasu se Jože Možina pojavi s sliko, podpisom in glasom ter poziva k nakupu svoje knjige, kar ne moremo smatrati kot vsebine humanitarne organizacije oziroma kot samopromocijo oddaje in programov RTV Slovenija.

Hkrati se zaradi mesta oglasa (televizija, povezana s politično stranko in njenimi vidnimi predstavniki) pojavlja tudi sum kršitev naslednjih členov Poklicnih meril:

1.2 Nepristranskost

Izogniti se je treba vsemu, kar lahko spodbudi upravičeno domnevo, da je novinar ali javni zavod pristranski ali pod vplivom neke skupine za pritisk, ne glede na to, ali je ta ideološka, politična, finančna, socialna, verska ali kulturniška.

1.4 Verodostojnost

Verodostojnost RTV Slovenija terja od vseh, ki vsebinsko oblikujejo radijske in televizijske programe, da se v oddajah skrbno izogibajo javnemu solidariziranju s kakršnimi koli akcijami političnih strank pa tudi združenj, društev ter drugih interesnih skupin in skupin za pritisk, kar bi bilo mogoče razumeti kot podporo eni izmed strank, skupin strank ali društev.

1.7 Neodvisnost

Novinarji RTV Slovenija morajo v svojem poročanju dosledno spoštovati avtonomnost in neodvisnost programov RTV Slovenija, ki temeljijo na programskih izhodiščih, sprejetih na Svetu RTV Slovenija. Zato pri poslušalcih in gledalcih v ničemer ne smejo ustvarjati občutka, da so pristranski oziroma da je njihova profesionalna integriteta okrnjena.

Hvala za presojo in razpravo glede domnevnih kršitev, o poteku postopka me prosim obveščajte po elektronski pošti.

S spoštovanjem,

XXXX


Več nas bo, prej bomo na cilju.

Podpri nas!


Danes je nov dan

Če so ti vsebine tega bloga všeč, ga podpri prek donatorske platforme Nov dan