Berete kronologijo preiskave financiranja sovraštva ob objavi raziskave “Gledanost sovraštva v Sloveniji“. Raziskavo najdete tukaj.

Da bi laže razumeli problematičnost oglaševalskih pogodb podjetij v državni lasti in proračunskih porabnikov, lahko na tem mestu preverite kronologijo preučevanja financiranja tovarn sovraštva. Gre za večletno prakso, za katero dosedaj nihče ni odgovarjal in za katero še vedno nimamo dokončnih odgovorov, pa čeprav lahko vidimo, da gre za prepletenost akterjev iz politike in gospodarstva.

Vprašanje je preprosto: Kako podjetja in proračunski porabniki utemeljujejo tržno smiselnost zakupovanja oglasnega prostora na specifičnih portalih? Kako zagotavljajo sledljivost porabe davkoplačevalskega denarja in s kakšnimi tržnimi kazalci dokazujejo rezultate?

Hkrati opozarjamo na sistemski problem popolnoma nereguliranga področja oglaševalskih pogodb, ki se napajajo iz državnega proračuna in kjer je izredno enostavno lahko zabrisati sled porabe davkoplačevalskega denarja ter s proračunskimi izdatki financirati strankarsko povezane medijske projekte in še kaj drugega.

2018

Septembra 2018 na madžarski tovarni sovraštva opazimo oglase za podjetje v večinski državni lasti, Telekom Slovenije. Na odgovorne v podjetju naslovimo vprašanje, kako se oglaševanje na vsebinah sovraštva in nestrpnosti sklada z njihovim etičnim kodeksom. Telekom odgovori, da oglašujejo povsod in da se do vsebin ne opredeljujejo. Zadeva zaradi vztrajnega spraševanja preraste v široko kampanjo, kjer ljudje začnejo bojkotirati storitve Telekom Slovenije, vzpostavi se javna razprava o smiselnosti zakupovanja oglasnega prostora na tovarnah sovraštva. Odzove se tudi premier republike Slovenije, Marjan Šarec, ki javno pozove podjetja, naj premislijo o tem, kje oglašujejo in s tem podčrta pomembnost razprave na to temo.

Referenčne povezave:

 • MMC RTV: Podjetja, ki z oglasi financirajo medije s sovražno vsebino, v veliki meri državna – članek
 • Mladina: Oglasi za Nova24 – članek
 • Dnevnik: Denar za strankarske medije res ni denar za stranko? – članek
 • Tukaj: Predsednik vlade poziva k premisleku o oglaševanju na sovraštvu – članek

2019

Celo leto nadaljujemo javno preizpraševanje etične in tržne smiselnosti oglaševanja podjetij v državni lasti na tovarnah sovraštva, vedno bolj je jasno, da gre za politično in ne za tržno vprašanje. Dogajajo se diskreditacije našega dela, poskusi medijskih umorov, molk odgovornih oseb. Neodvisni mediji razkrivajo nove podrobnosti o financiranju tovarn sovraštva iz tujine, o fenomenu predavamo doma in v tujini. Odgovorni molčijo.

Referenčne povezave:

 • Mladina: Naš denar za Nova24TV – članek
 • SiOL: Nova madžarska finančna injekcija medijem SDS – članek
 • Večer: Podpora sovražnemu govoru: Kaj pravijo v podjetjih v državni solasti? Se oglaševalci zavedajo svoje moči? – članek
 • Pod črto: Mediji SDS (2. del): od propagandnih brezplačnikov do strankarske televizije – članek

2020

V sklopu zavoda Državljan D organiziramo celoletno turnejo proti sovraštvu, kjer z novinarkami in novinarji javno opozarjamo na probleme financiranja sovraštva z oglaševalskimi proračuni podjetij v državni lasti. Ob menjavi oblasti se zgodi nov korak v napačno smer – na tovarnah sovraštva začnejo oglaševati proračunski porabniki (ministrstva). Celo leto preiskujemo sledljivost porabe davkoplačevalskega denarja, rezultati so katastrofalni.

Popišemo povezave med tovarnami sovraštva in globalnim bazenom neonacistov in predstavnikov alt-right skupnosti ter oglaševalce pozovemo k opredelitvi do financiranja medijske produkcije tega tipa. Odgovor je molk.

Posebno pozornost namenimo tudi pridobivanju dokumentov o oglaševalski kampanji, ki so naročeni in plačani z davkoplačevalskim denarjem. Ugotavljamo vnebovpijoča razhajanja med načrti in dejansko izvedbo, na odgovornost kličemo nadzorne inštitucije in državni zbor, zadeva se ne premakne z mrtve točke.

Referenčne povezave:

 • Večer: Oglasi vojske na Novi24TV: “Predvidevam, da oglašujejo v medijih, kjer so bralci bolj dojemljivi za vojaški poklic” – članek
 • MMC RTV Slovenija: Oglaševanje Slovenske vojske je lahko tudi financiranje medijev, povezanih s člani vlade – članek
 • MMC RTV Slovenija: Turneja proti sovraštvu: “Živimo v nevarnih časih, ko je sovraštvo nova normalnost” – članek

2021

Nadaljujemo s preiskovanjem tržne smiselnosti in upravičenosti zakupa oglasnega prostora s strani ministrstva za obrambo ter z zahtevki za dostop do informacij javnega značaja dokazujemo neupravičeno trošnjo davkoplačevalskega denarja ter vpliv ministrstva na izvedbo oglaševalskega posla mimo tržnih metrik.

Razkrijemo podatke o obiskanosti in gledanosti tovarn sovraštva, ki so še en dokaz, da gre pri zakupu oglasnega prostora za posle, ki nimajo osnove v tržni smiselnosti, temveč v politično-gospodarskih povezavah. Opozarjamo na nove poskuse sistematizacije financiranja propagande z javnim denarjem.

Razkrijemo naravnost bizarne rezultate oglaševalske kampanje ministrstva za obrambo, ki dodatno podčrta očitno financiranje propagande, kjer je na delo oglaševalske agencije vplivalo ministrstvo.

Razkrijemo načrte koalicije sovraštva, ki je Urad vlade za komuniciranje spremenila v državno oglaševalsko agencijo, s katero si bo zagotavljala denar iz državnih oglaševalskih poslov za financiranje propagande.

Referenčne povezave:

 • Dnevnik: Z javnim denarjem financirajo medije, povezane z NSi – članek
 • Dnevnik: Med novačenjem vojakov pomagali še medijem NSi in SDS – članek
 • Mladina: Obrambno ministrstvo in oglaševanje v skrajno desničarskih trobilih – članek

2022

V teku predvolilnega leta nadaljujemo z razkrivanjem obstoječih in novih državnih oglaševalskih kampanj, kjer najdemo stare mehanizme kraje davkoplačevalskega denarja na novih primerih. Kot zadnjo kampanjo analiziramo promocijo porabe slovenskega lesa, s katero potrdimo politično vmešavanje v oglaševalske posle.

Po volitvah oddamo še zadnjo peticijo proti sovraštvu in novo koalicijo ter vlado pozovemo k preiskavi vseh popisanih poslov. Lotimo se oglaševalskih pogodb javnega zavoda RTV Slovenija in preiskave oglaševalskih pogodb Uprave za zaščito in reševanje, ki tudi po volitvah še vedno z našim denarjem zalaga propagandiste.

Referenčne povezave:

 • Necenzurirano: Madžari prodajajo propagandni aparat SDS – članek

Podpri nas!


Danes je nov dan

Če so ti vsebine tega bloga všeč, ga podpri prek donatorske platforme Nov dan