V sagi Možina in Pirkovič smo dobili nov kos sestavljanke, ki nas utrjuje v prepričanju, da javnemu zavodu RTV Slovenija trenutno vladajo samodržci, ki ne spoštujejo lastnih internih pravi delovanja in jih izrabljajo za dopuščanje spornega delovanja svojih privržencev.

Odgovor nove Varuhinje gledalčevih in poslušalčevih pravic namreč kaže, da je ta inštitut popolnoma odvisen od Generalnega direktorja zavoda, čeprav naj bi šlo v osnovi za neodvisno funkcijo, da ne razume svoje neodvisne vloge in da inspiracijo za lastne interpretacije internih pravilnikov bazira na mnenjih Generalnega direktorja zavoda in pravne službe na njem.

Novinarji in oglasi

Enačba je izredno preprosta. Jože Možina in Igor Pirkovič, oba redno zaposlena na javnemu zavodu RTV Slovenija, se v praksi večkrat pojavljata v izredno sumljivih vlogah. Če pustimo ob strani dolgo brado Možininega rabotanja v strankarskih glasilih, smo v zadnjem primeru opozorili na identično kršitev obeh akterjev – z glasom in podpisom se pojavljata v oglasnih sporočilih za lastne knjige.

To je po našem mnenju v nasprotju tako z medijsko zakonodajo (primer je trenutno pri regulatorju) in tudi v nasprotju s pravilniki delovanja na javnem zavodu RTV Slovenija, kjer je glavni nadzornik takih spornih praks prav že prej omenjeni Varuh gledalčevih in poslušalčevih pravic.

Varuh se na svojem lastnem spletišču opiše kot “samostojen in neodvisen institut Radiotelevizije Slovenija,” kar bi po našem mnenju pomenilo, da se do prijav opredeljuje neodvisno, samostojno in predvsem v skladu z obstoječimi pravili.

Iz odgovora aktualne varuhinje lahko sklepamo, da ne dela nič od tega.

Odgovor Varuhinje

Na prijavo domnevnih kršitev smo prejeli naslednji odgovor Varuhinje gledalčevih in poslušalčevih pravic.

Spoštovani,

vašo prijavo domnevne kršitve Pravilnika o poklicnih standardih sem najprej poslala v odziv generalnemu direktorju RTV Slovenija, ki je na to temo pridobil naslednje mnenje pravne službe: »Po mnenju naše pravne pisarne komercialna sporočila, s katerim avtor sam promovira svoje avtorsko delo (knjigo), niso predmet člena 19.5 Pravilnika o poklicnih standardih.«

Tudi sama sem si ogledala posnetek oglasa, ki ste ga posredovali, predvsem v luči, ali krši člen 19.5 Pravilnika o poklicnih standardih oziroma Poklicnih meril in načel novinarske etike v programih RTV Slovenija, ki podrobneje opredeljuje sodelovanje novinarjev, voditeljev in urednikov oddaj v oglasnih in promocijskih prispevkih. V členu je zapisano: »Uredniki, novinarji in voditelji oddaj na RTV Slovenija ne smejo nastopati v oglasih in promocijskih prispevkih, niti sodelovati pri snovanju teh z ustvarjalci (oglasnimi in PR-agencijami) oglasnih in promocijskih vsebin. Izjemoma lahko posameznik nastopa v oglasnih in promocijskih vsebinah za humanitarne organizacije, vendar mora imeti za to pisno soglasje direktorja programov. Ta omejitev ne velja za samopromocijo oddaj in programov RTV Slovenija.«  

Kot varuhinja pravic gledalcev, poslušalcev, bralcev in uporabnikov vsebin RTV vsebin ugotavljam, da je ta člen zelo splošen in pomanjkljiv. Določa sicer prepoved delovanja v klasičnih oglasih (za tretjo osebo ali izdelek tretje pravne ali fizične osebe), ne določa pa nastopanja zaposlenih na RTV Slovenija v zelo raznoliki paleti oglasnega delovanja in drugih dejavnosti, pri katerih bi lahko prišlo do navzkrižja interesov ali poslovne, moralne ali druge škode za RTV Slovenija, tudi v primeru, ko gre za promocijo lastnega avtorskega (umetniškega) dela. Primer, na katerega se pritožujete, lahko obravnavamo tudi po členu 21.1 Poklicnih meril in načel novinarske etike v programih RTV Slovenija, ki določajo izjeme za delo zunaj RTV Slovenija na področju umetniške dejavnosti.

Vsekakor je področje delovanja zaposlenih na RTV Slovenija zunaj hiše zelo neurejeno. Na to me je ob nastopu mandata opozorila tudi prejšnja varuhinja. Zato bom med mandatom na to opozarjala in poskušala prispevati k sprejetju natančnejših pravil.

Gre za izredno problematično držo, ki na večih mestih nakazuje neučinkovitost neodvisnega organa na javnem zavodu RTV Slovenija in kar je še huje – gre za avtocenzuro.

Najprej je tukaj pridobitev mnenja pravne službe RTV Slovenija in generalnega direktorja javnega zavoda, čeprav je organ neodvisen in avtonomen. Ne gre torej za podrejeno držo v oziru do vodstva zavoda, temveč za zagovarjanje neodvisne interpretacije internih pravil delovanja.

Nato je tukaj kritika obstoječe zakonodaje, ki naj bi bila tako “splošna in pomanjkljiva,” da po njej ni mogoče sprejeti sklepa, četudi je kršitev v direktnem nasprotju z zapisanimi členi. Ne gre torej za problem interpretacije, sive cone ali druge nejasnosti, kjer bi se Varuhinja lahko izrekla o problematičnosti presoje.

Člen 19.5 namreč pravi:

19.5 Sodelovanje novinarjev, voditeljev in urednikov oddaj v oglasnih in promocijskih prispevkih

Uredniki, novinarji in voditelji oddaj na RTV Slovenija ne smejo nastopati v oglasih in promocijskih prispevkih, niti sodelovati pri snovanju teh z ustvarjalci (oglasnimi in PR-agencijami) oglasnih in promocijskih vsebin.

Da se varuhinja Marica Uršič Zupan spusti v razpravo o VSEBINI oglasnega sporočila in da VSEBINA sporočila odloča o spoštovanju pravilnika, v katerem stoji absolutna prepoved pojavljanja v oglasnih in promocijskih prispevkih, je naravnost šokantno.

Pa to še ni vse. Poleg tega Varuhinja opazi, da gre za pomanjkljivo samoregulacijsko orodje, ki ne deluje v vseh primerih. Tako Varuhinja naplete izredno prozorno interpretacijo “klasičnih oglasov” in “zelo raznolike palete oglasnega delovanja,” kot da bi to vplivalo na izvajanje samoregulatornega okvira. Mogoče načeloma res, a govorimo o a) oglasnemu sporočilu, ki se pojavlja v oglasnem bloku na zasebni televiziji, b) v katerem nastopa zaposleni na zavodu RTV Slovenija. To ni paleta.

A nismo še končali. Varuhinja samoiniciativno omeni še člen 21.2. z nazivom “Navzkrižni interesi pri poslovnem in programskem sodelovanju” in v njem podčrta povezavo z “umetniškim delovanjem”. Pustimo ob strani dejanski namen tega odstavka in se vprašajmo, ali ima Varuhinja oglaševanje za umetniško dejavnost?

Sistem ne deluje, ker…

Več kot očitno je, da gre pri izgovorih Varuhinje in sklicevanjem na vodstvo javnega zavoda RTV Slovenija ter sporne interpretacije samoregulacijske podlage tega zavoda za prozorno izogibanje odgovornosti. Ugotavljanje nepravilnosti in kršenja zakonikov ne bi smelo biti že takoj na začetku podvrženo taki “pravniški akrobaciji”, prav tako je naravnost šokantno poslušati izgovori o “neurejenosti področja.”

Ironično – področje je neurejeno točno zaradi takih spornih interpretacij, ki jih izvaja Varuhinja gledalčevih in poslušalčevih pravic ter vodstvo javnega zavoda RTV Slovenija. Izmikanje odgovornosti, zamegljevanje problema s “paletami oglasnega delovanja” in vnaprejšnje obsojanje neučinkovitega regulatornega okriva pa jasno kaže, da Varuhinja služi predvsem interesom vladajoče politične opcije in ne gledalcem in poslušalcem.

V primeru Možina/Pirkovič nam tako ostane samo še čakanje na odločitev Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, ki skrbi za izvajanje pravil Zakona v medijh. V njemu namreč najdemo skoraj identično določbo o prepovedi nastopa delavcev javnega zavoda RTV Slovenija v oglasnih sporočilih, z Agencije pa so nas že skušali na hitro odpraviti. Trenutno po naših informacijah postopek še ni zaključen, bo pa izredno zanimivo videti končno odločitev Agencije.

Upamo, da se tudi tam ne bodo zapletli s kakšno paleto.

Podpri nas!


Danes je nov dan

Če so ti vsebine tega bloga všeč, ga podpri prek donatorske platforme Nov dan