Zaradi specifične situacije, kjer Državni zbor razpisuje dve mesti v Programskem svetu javnega zavoda RTV Slovenija, lahko tokrat primerne kandidatke in kandidate kandidirate dvakrat (za obe mesti hkrati). Postopek je v obeh primerih identičen, pazite samo na pravilno izpolnjene dokumete in datumsko ujemajoče se izjave.

Hkrati lahko podprete mojo kandidaturo za obe mesti, delno predizpolnjene dokumente ponujam v nadaljevanju. Menim, da sem zaradi svoje formalne izobrazbe (uni. dipl. novinar), svojega poznavanja slovenske medijske scene, zavedanja pomena javnega medija in vztrajnega delovanja na tem področju primeren kandidat.

Predloga z dokazili in podatki do ponedeljka, 27.6.2022, posredujte na naslov:

  • Državni zbor, Mandatno-volilna komisija, Šubičeva 4, p.p. 636, 1102 Ljubljana ali
  • v elektronski obliki na elektronski naslov gp@dz-rs.si v obliki PDF dokumenta v
    formatu PDF/A, pri čemer mora biti prijava kandidata podpisana z varnim
    elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom z oznako: »JAVNI POZIV – Programski svet RTV«.

Javni poziv za predlaganje kandidatov za enega člana Programskega sveta RTV Slovenija – za preostanek štiriletne mandatne dobe članov, imenovanih 28. 4. 2020

Spodnja dva dokumenta si naložite na računalnik, pri Soglasju izpolnite svoje podatke in po potrebi prilagodite utemeljitev ter jih pošljite na zgornji naslov (elektronsko ali po navadni pošti)

Javni poziv za predlaganje kandidatov za enega člana Programskega sveta RTV Slovenija – za preostanek štiriletne mandatne dobe članov, imenovanih 27. 12. 2021

Spodnja dva dokumenta si naložite na računalnik, pri Soglasju izpolnite svoje podatke in po potrebi prilagodite utemeljitev ter jih pošljite na zgornji naslov (elektronsko ali po navadni pošti)

Pa vnaprej hvala!

Podpri nas!


Danes je nov dan

Če so ti vsebine tega bloga všeč, ga podpri prek donatorske platforme Nov dan