Si želiš boljšo javno televizijo? Potem sooblikuj njen program in jo spomni, da je ona tukaj zaradi tebe!