Domen Savič, kandidat

Na volitvah za evropski parlament 2019 kandidiram na nestrankarski listi Povežimo.se.

Na tem mestu najdete nabor mojih stališč in poudarkov političnih izzivov, za katere se zavzemam ter več informacij o meni in mojem delu.


Človek ne more narediti vsega. A to ne pomeni, da mu ni treba narediti ničesar. Vsako dejanje šteje. Vsako nedejanje tudi.


Kdo je Domen Savič?

Sem univerzitetni diplomirani novinar, ki je v svojih študentskih letih deloval znotraj večih neprofitnih organizacij (Kiberpipa, Ljudmila) na področju spleta in digitalnih tehnologij.

Kot novinar sem honorarno sodeloval pri oddaji Resnična resničnost na javni RTV Slovenija ter znotraj spletnega uredništva časopisne hiše Dnevnik, kjer sem sodeloval pri vzpostavitvi digitalnega medijskega oddelka.

Nato sem zaradi slabih politik zaposlovanja v medijskem sektorju odšel med oglaševalce in najprej kot kreativec deloval v podjetju Innovatif. Leta 2011 sem ustanovil svoje prvo svetovalno podjetje s področja komunikacijskih strategij, ki sem ga leta 2013 zaprl, saj sem se zaposlil v podjetju Ekipa2 (slovenska podružnica Outfit7), kjer sem skrbel za razvijanje blagovnim znamk in komunikacijskih strategij. Zaposlen sem bil še na nacionalnem registru domen Register.si ter v podjetu 3fs d.o.o.

Leta 2015 sem ustanovil neprofitni zavod Državljan D, v katerem se posvečamo področju digitalnih pravic, medijske regulacije in medijske pismenosti ter aktivnega državljanstva. Z lokalnimi in mednarodnimi projekti opozarjamo na etičen razvoj informacijske družbe, pomembnosti svobodnih medijev in skozi pozive navdušujemo ljudi nad aktivacijo v družbi.

Rezultati govorijo sami zase. Več o njih na spletišču zavoda Državljan D.


Probleme družbe bomo rešili skupaj ali pa bodo problemi ostali nerešeni. Vsak glas šteje.


Za kaj se zavzema?

Na tem mestu izpostavljam nekaj poudarkov svoje kandidature in področij, ki se mi trenutno zdijo zapostavljena v političnem dialogu.

Aktivno državljanstvo

Ena najpomembnejših smernic v mojem programu je zagotovo aktivno državljanstvo.

Evropski državljani imamo pravice in dolžnosti sodelovanja v odločevalskih procesih – prav je, da jih izkoriščamo v praksi.

S svojim delovanjem sem in bom spodbujal vključevanje državljank in državljanov v odločevalske procese ter skrbel za to, da v političnih razpravah ne bodo zastopani samo interesi industrij, temveč tudi interesi ljudi.Pametne digitalne politike

Živimo v svetu digitalnih tehnologij, ki so že vseprisotne. Zato je nujno, da se politika zaveda tega dejstva in o informacijski revoluciji preneha govoriti v prihodnjiku.

Nujno je potrebno začeti iskati kompromise med željami digitalne industrije ter potrebami državljank in državljanov.

Trenutna politika nima odgovorov na vprašanja zasebnosti, varnosti in trendov informacijske družbe, ki trenutno vse preveč preferirajo interese industrije.

Več informacij


Človekove pravice za vse

Evropska unija mora spet postati globalni voditelj na področju človekovih pravic in povezovanja različnih skupin državljank in državljanov.

Trenutno se človekove pravice vse preveč podrejajo kapitalskim interesom, pritiskov nestrpne interesne skupine ter populističnim politikom, ki jih izkoriščajo za lastne interese.

Še naprej se bom zavzemal za čim višji standard človekovih pravic v Evropski uniji in opozarjal na krivice, ki se na tem področju dogajajo spolnim, verskim in rasnim manjšinam.

Več informacij


Nove politike dela

Digitalno okolje je korenito spremenilo trg dela in v prihodnosti se lahko nadejamo še večjih sprememb.

Avtomatizacija, robotizacija in vedno večji kapitalski interesi multikorporacij, ki služijo predvsem na račun utaje davkov in nižanja stroškov dela predstavljajo izzive, na katere aktualna politika nima odgovorov.

Zavzemal se bom za nove politike dela, ki bodo razumele spremembe na področju delovne sile, ki se bodo znale pripraviti na prihodnost in ki bodo razumele probleme mladih iskalcev zaposlitve.

Več informacij


Svoboda medijev

Svobodni in neodvisni mediji so eden od osnovnih gradnikov demokratičnega sistema.

Potrebno jih je zaščititi pred grožnjami političnih in gospodarskih pritiskov ter poskrbeti, da kvalitetno opravljajo svojo vlogo psa čuvaja javnosti ter četrte veje oblasti.

Hkrati je potrebno tudi pri državljankah in državljanih poskrbeti, da se bolje zavedajo svojih pravic in dolžnosti kot medijski uporabniki ter da jih dejansko uporabljajo v praksi.


Več družbe znanja

Eden od največjih dosežkov naše družbe je vzpostavitev temelja znanosti in znanja. Izobraženost in informiranost je eden od ključnih lastnosti aktivnega državljana, ki pogojuje kvaliteto političnih odločitev.

Nujno je treba poskrbeti za spodbujanje znanstvenega pristopa do reševanja globalnih izzivov okolja, gospodarstva in družbe ter zmanjšati vpliv lobističnih pritiskov te ali one industrije na odločevalce ter razvijalce rešitev.

Zavzemal se bom za večja vlaganja v znanstveni razvoj, za spodbujanje zelenih inovacij ter znanstvenih rešitev, ki bodo v račun vzele tako okoljsko problematiko kot tudi interese državljank in državljanov.Vsako dejanje pusti sled. Vsako dejanje vpliva na razvoj dogodkov. Ni ti treba narediti vsega, a naredi vsaj nekaj.


Zakaj kandidira?

Ko sem se leta 2012 prvič politično aktiviral v boju proti krivičnim globalnim trgovinskim sporazumom, sem hitro ugotovil, da je za uspešno politično delovanje potrebna vzpostavitev povezave med stroko, politiko in državljankami in državljani.

Porušena povezave vodi do politikantskih rešitev, ki povzročajo samo še večje probleme, ki ne upoštevajo interesov državljank in državljanov, ki slabšajo položaj človekovih pravic in ki temeljijo na gnilih kompromisih.

Skozi svoje delovanje na področju informacijske družbe sem ugotovil, da je eden ključnih problemov razpršena javnost in pomanjkanje zastopnikov interesov splošne javnosti.

Trgovinski sporazumi, nevtralnost interneta, informacijska zasebnost, avtorska pravica… vse to so primeri, ko so imeli odločevalci pred seboj vse potrebne informacije za pravilno odločitev, pa so na koncu raje glasovali po liniji največjega pritiska – pritiska industrije.

Ključno je, da na mestih predstavnic in predstavnikov državljank in državljanov sedijo sposobni, aktivni in strankarsko neobremenjeni posameznice in posamezniki, ki bodo glasovali odgovorno in z mislijo na sodržavljanke in sodržavljane.


Politični predstavniki trenutno nimajo odgovorov na izzive informacijske družbe, zato igrajo po notah korporacij. To je potrebno spremeniti in v središče postaviti končnega uporabnika.


Kje kandidira?

Na evropskih volitvah 2019 kandidiram na neodvisni in nestrankarski listi Povežimo.se.

Ocenjujem, da je lista sestavljena iz sposobnih in aktivnih ljudi, ki so se za kandidaturo odločili iz podobnih razlogov kot jaz – pomanjkanje zagovornikov splošnih interesov, premalo posluha za državljane in državljanke in potreba po novem načinu reševanja izzivov sodobne družbe, v kateri živimo in delujemo danes.


Družba je močna samo toliko, kolikor je močan njen najšibkejši člen. Naloga večine je varovanje pravic manjšin in spodbujanje njihovega vključevanja v javni dialog.


Več informacij

Pišite mi na domen@drzavljand.si se oglasite na kateremu od dogodkov liste Povežimo.se oziroma zavoda Državljan D.