So telekomi zlizani s podjetji spletnih storitev? Kako odprt je dejansko naš splet?

Ukinite že te komentarje!

07.06.2015  •  Javno6

Nov predlog zakona o medijih je dregnil v več osjih gnezd, kjer je potrebno zadeve reševati s tresočo roko.

Poletna sezona pomeni festivale, festivali pomenijo loterijo. Še dobro, da sem razpršil tveganja!